Çalışma Konuları

Elektromanyetizma Mühendisliği disiplini içerisindeki çalışma konularım:

 1. Hareketli Bünyelerin Elektrodinamiği: Hertz Elektrodinamiğinin aksiyomatik yapısı, sınır değer problemlerinin kuruluşu ve kanonik yapılardan saçılma mekanizmalarının incelenmesi.
 1. Elektrodinamiğin Aksiyomatik Yapısı:   Elektrodinamik disiplinin Sürekli Hal Mekaniğini esas alan yapısını karakterize eden alan denklemleri, bunların dayanağı olan postülalar ve  temel sonuçları. 
 1. Karmaşık Ortamlarda Dalga Yayılımı: Geometrik ve/veya fiziksel süreksizlik gösteren ortamlarda kılavuzlanmış dalga yayılımı.
 1. Düz Saçılma Problemleri: Dalga yayılımına uzaydaki çeşitli geometrik ve fiziksel süreksizliklerin etkilerinin incelenmesi. 
 1. Ters Saçılma Problemleri: Ulaşılamayan bir ortamın veya çeşitli cisimlerin fiziksel ve geometrik özelliklerinin yapılan ölçümler yardımıyla yaklaşık olarak belirlenmesi.
 1. Yüzey Dalgalı Radar Sistemleri: Toprak veya deniz üzerinde konuşlu alıcı/verici anten sistemlerinin tasarımı, yer dalgası yayılımı, iyonosfer ve deniz kargaşalarının modellemeleri, Hedef cisimlerin elektromanyetik modellemeleri, radar kesit alanı hesaplamasına yönelik analitik, asimptotik ve sayısal tekniklerin geliştirilmesi.
 1. Yere Sızmalı Radar Sistemleri: Yere sızmalı radar sistemleri için Born ve fizik optik yaklaşıklıklarına dayalı kırınım tomografisi tabanlı teknikler. Hava-toprak arayüzeyine yakın olarak yerleştirilmiş yere sızmalı alıcı/verici anten sistemlerinin elektromanyetik modelleri. Yere sızmalı alıcı/verici antenler için hassas ölçüm teknikleri geliştirilmesi, yere sızmalı radar uygulamaları için geniş bantlı sensor tasarımları. 
 1. Sayısal Elektromanyetizma: Rastgele yapılı bünyelerin elektromanyetik analizi yapmak amacıyla geliştirilmiş çeşitli modeller. Özellikle ince tel ve parça yüzey teknikleri ve uygulamaları.
 1. Biyoelektromanyetizma: Canlı dokuların elektriksel ve manyetik özellikleri, elektriksel davranışları, elektrik ve manyetik alanlara tepkileri; etkin uyarma ve ölçüm tekniklerinin geliştirilmesi; elektromanyetik dalgalarla teşhis ve tedavi amaçlı cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi
 2. Geometrik Optik ve Optik Görüntüleme Teknikleri
 3. Elektronik Savaş Sistemleri (Genel İlgi)
 4. Elektromanyetizma Tarihi (Genel İlgi)

Müzik disiplini  içerisindeki çalışma konularım:

 1. Gitar ve Oda Müziği Besteciliği
 2. Akustik: Sesin titreşimi, yayılımı, enerji akışı, rezonans mekanizması ve müzik enstrümanları gibi kılavuzlanmış ortamlarda ses üretim ve iletim mekanizmaları.
 3. Ses Sistemleri: Antik Yunan, Ortaçağ, Rönesans Avrupası, Türk, Arap, Uzakdoğu, Batı mikrotonal ses ve dizi sistemleri ile çokseslilik kuramları.
 4. Müziğin Matematiksel Kuramları: Sayılar teorisi, kombinatorik, grup teorisi vd.