Volume 2: Short Studies for Solo Guitar

Playlist:

  

Tr. Composition Length
1 Ritmico 0:37
2 Petite Waltz 0:57
3 Sketches on a Menuet by de Visée 1:43
4 Scherzando 0:33
5 Vivace 0:50
6 Cantabile 0:53
7 Affabile 1:14
8 Agitato 0:38
9 Spooky 0:48
10 Beehive 0:43
11 Affettuoso 0:45
12 Estinto 0:25
13 Presto 0:40
14 Bossa Nova 0:54
15 Andante 1:19
16 Giocoso 1:24
17 Spirito 1:02
18 Melancholy 1:19
19 Theme and Variations 1:10
20 Diabolus 0:47
21 Rubato 1:31
22 Giojoso 1:35
23 An Oriental Break 0:54
24 Arpeggio 1:32
25 Music Box No.1 0:23
26 Music Box No.2 0:40
27 Music Box No.3 0:34
28 Music Box No.4 1:27
29 Spiral No.1 0:23
30 Spiral No.2 0:57
31 Spiral No.3 0:57
32 Spiral No.4 0:30

Total Time 29:00

SibeliusTM yazılımı kullanılarak hazırlanmış bu albümde son üç yıl içerisinde yoğun çalışmalar arasında fırsat bulabildikçe notaya alabildiğim ve solo gitar için tonal anlayışta yazılmış kısa etütler yer almaktadır. Etütlerin şekillenmesinde belli tekniklerin veya zorluk düzeylerinin özellikle gözetildiği söylenemez. Metronom hızlarının belirlenmesinde hedeflenen müzikal tasvirlerin gerekleri esas olup, bu durum bazı parçaların icrası için üst düzeyde bir çalgı hâkimiyetini zorunlu kılmaktadır.

Ritmico, 18.yy Orta Avrupa gitar müziği kalıpları içerisinde başlayıp aksak ritmle devam eden ve parlak şekilde icra edilmesi gereken bir parçadır.

Petite Waltz 19.yy. tonal anlayışında yazılmış minik bir çalışmadır.

Sketches on a Menuet by Robert de Visée, ünlü bestecinin Re Majör tonalitesindeki kısa menueti ve bu parçanın armonik dokusundan esinlenerek klasik anlayışta yazılmış 3 küçük (allegro-largo-presto) varyasyondan oluşmaktadır.

Scherzando, Vivace, Ürküntü (Spooky) ve Spirito metronomu gözeterek son derece parlak bir şekilde icra edilmeleri gereken çalışmalardır.

Cantabile, Fernando Sor’un Op.35 No.17 Re Majör Etüdüne  ve Arpeggio da İspanyol romans tarzına birer göndermedir.

Vivace ve Melankoli içerisindeki arpej yapıların esin kaynağı H.Villa-Lobos’un No.11 etüdüdür.

Affabile, olabildiğince akıcı şekilde çalınması gereken, ancak içerdiği yoğun akorsal yürüyüşler nedeniyle zorlayıcı bir çalışmadır. Esin kaynağı A.Barrios’un Sol Minör prelüdüdür.

Arı Kovanı (Beehive), çift frekanslı vızıldayan arıları olabildiğince gerçekçi şekilde taklit etmeye çalışan ve yüksek metronom hızı nedeniyle teknik olarak iddialı bir parçadır.

Presto, The Simpsons çizgi filminin açılış jenerik müziğine küçük bir göndermedir.

Andante, bir kilise düğün marşı havasında bestelenmiştir.

Estinto ve Giocoso’nun bestelenmesinde Sihirli Flüt’ün aryaları esin kaynağı olmuştur.

Melankoli isimli etüt aynı zamanda Oryantal isimli gitar konçertosunun 4. Kısmı olan Elegia’nın çıkış noktası olmuştur.

Tema ve Varyasyonlar’ın esin kaynağı ise Fernando Sor’un Op.9 Mozart’ın bir Teması Üzerine Çeşitlemeler isimli eseridir.

Diabolus (Şeytan), müzik tarihinde önemli bir yeri olan Şeytan Aralığına (eksik beşli) bir göndermedir. Bu parçada dinleyiciyi ‘ürkütebilmek’ amacıyla yatay ve düşey hatlarda eksik beşli aralıklar olabildiğince yoğun şekilde kullanılmıştır.

Music Box (Müzik Kutusu), özellikle küçük çocukların beğenisini hedef alan ve kontrpuntal tekniklerle süslenmiş 4 küçük parçadan oluşmaktadır. Notalar gitarla çalınacak şekilde kaleme alınsa da, amaca uygun olarak müzik kutusu ses bankası kullanılmıştır.

Dizi çalışmalarının (Spirals) yazımında temel motivasyon H.Villa-Lobos’un No.2 etüdüdür ancak izlenen yaklaşım oldukça farklıdır. İlk çalışmada akorsal arpejlerle dominant yedili akoru üzerinden bir majör tonalitenin ilgili minör tonalitesine modülasyon konu alınmıştır. Diğer üç çalışmada ise Beşliler Çemberinde saat yönünde majör-minör (D7) değişimli akorsal arpejlerle Do Majör tonalitesinden başlayarak bir tam tur atılmaktadır.