Kısa Özgeçmiş

Öğrenim Durumu:

1978 – 1982                : Halil Bedii Yönetken İlkokulu, Bakırköy, İstanbul

1982 – 1989                : Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul

Derece
Üniversite ve Alan
Dönem
Lisans
İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh.
9/1989 – 6/1993
Y. Lisans
İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh.
9/1993 – 3/1995
Doktora
İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Müh.
3/1995 – 5/1997
Y. Lisans
TÜ, Güzel Sanatlar Eğitimi – Müzik Eğitimi
9/2009 – 7/2012

Bitirme Ödevi: “Dielektrik Tabaka İçine Gömülü Silindirik Cisimlere İlişkin Ters Saçılma Problemleri İçin Bir Hibrid Sayısal Yöntem”

Yönetici: Prof. Dr. Mithat İdemen

Yüksek Lisans Tezi-1: “Wave Propagation In Linearly Tapered Homogeneous Dielectric Waveguides”

Yönetici: Prof. Dr. Ercan Topuz

Doktora Tezi: “Diffraction of Acoustic Waves by a Semi-infinite Cylindrical Pipe”

Yönetici: Prof. Dr. Alinur Büyükaksoy

Yüksek Lisans Tezi-2: “Tonal Armonide Gitar Müziği Odaklı Olarak Akorların Kuruluş ve Bağlantılarının Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi”. xxi+221 sy.

Yönetici: Prof. Atilla Sağlam

Akademik Unvanlar:

Y. Doçentlik Tarihi :        27/06/1997

Doçentlik Tarihi      :         03/11/1998                           

Profesörlük Tarihi  :         08/09/2005