Skip to content

Kısa Özgeçmiş

Öğrenim Durumu:

1978 – 1982                : Halil Bedii Yönetken İlkokulu, Bakırköy, İstanbul

1982 – 1989                : Kadıköy Anadolu Lisesi, İstanbul

Derece Üniversite ve Alan Yıl
Lisans İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 09/1989-06/1993
Y. Lisans İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 09/1993-03/1995
Doktora İTÜ, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 03/1995-05/1997
Y. Lisans TÜ, Güzel Sanatlar Eğitimi /Müzik Eğitimi 09/2009-07/2012

Bitirme Ödevi: “Dielektrik Tabaka İçine Gömülü Silindirik Cisimlere İlişkin Ters Saçılma Problemleri İçin Bir Hibrid Sayısal Yöntem”

Yönetici: Prof. Dr. Mithat İdemen

Yüksek Lisans Tezi-1: “Wave Propagation In Linearly Tapered Homogeneous Dielectric Waveguides”

Yönetici: Prof. Dr. Ercan Topuz

Doktora Tezi: “Diffraction of Acoustic Waves by a Semi-infinite Cylindrical Pipe”

Yönetici: Prof. Dr. Alinur Büyükaksoy

Yüksek Lisans Tezi-2: “Tonal Armonide Gitar Müziği Odaklı Olarak Akorların Kuruluş ve Bağlantılarının Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi”. xxi+221 sy.

Yönetici: Prof. Atilla Sağlam

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi  :        27/06/1997

Doçentlik Tarihi                   :         03/11/1998                           

Profesörlük Tarihi              :         08/09/2005